Balkan Litany · Mikis Theodorakis

b_22650_or_al148
Mikis Theodorakis
ALBUM: Balkan Litany (2005)

Soloists:
Stavros Pazarentzis – Clarinet
Ourania Lampropoulou – Santouri
Yannis K. Ioannou – Piano

RETOUR LISTE DES ALBUMS